Välkommen till Stepwise/RIKSÄT!

INLOGGNING

Användarnamn

Lösenord

Stepwise/RIKSÄT är skapat av RIKSÄT i samarbete med Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Stepwise/RIKSÄT är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Stepwise/RIKSÄT omfattar bakgrundsdata, en strukturerad klinisk intervju och självskattning av kliniska symptom. Samtliga uppgifter kan användas vid behandlingsplanering, behandlingsutvärdeing och kvalitetssäkring för kliniskt verksamma inom vård av patienter med ätstörning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för forskning, som dock blir tillgängligt först efter sedvanlig etisk prövning.

Applikationen är utvecklad av Peter Printzén i samarbete med Andreas Birgegård (KÄTS) och Claes Norring (RIKSÄT). Användargränssnittet är utformat av Vision, Universitetsbiblioteket, Karolinska Institutet.

Frågor om kvalitetregistrets innehåll riktas till någon av registerhållarna Andreas Birgegård eller Claes Norring.

Bli användare

För att få tillgång till Stepwise/Riksät måste du ansöka om att bli användare hos Riksät på 072-529 11 86 eller sara.norring@ki.se.