Välkommen till Stepwise/SOMSED!

INLOGGNING

Användarnamn

Lösenord

Stepwise är skapat av Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) i samarbete med Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Syftet med Stepwise är att kunna erbjuda en tjänst för kvalitetssäkring inom den specialiserade vården av ätstörningar inom Stockholms läns landsting. Stepwise omfattar strukturerad klinisk intervju, nationellt kvalitetsregister för ätstörningar samt självskattning av kliniska symptom. Samtliga uppgifter kan användas vid behandlingsplanering, behandlingsutvärdering och kvalitetssäkring för kliniskt verksamma inom vård av patienter med ätstörning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för forskning, som dock blir tillgängligt först efter sedvanlig etisk prövning.

Applikationen är utvecklad av Peter Printzén i samarbete med Caroline Björck. Användargränssnittet är utformat av Vision, Universitetsbiblioteket, Karolinska Institutet. Logotypen för Stepwise är skapad av Ariom.

Bli användare

För att få tillgång till Stepwise måste du ansöka om att bli användare hos Kunskapscentrum. Du kan vända dig till ansvarig för tjänsten, antingen per e-post till Andreas Birgegård eller per telefon, 0704843309.

Karolinska Institutet Stockholms läns landsting